Autoritatea contractanta (finanţatoare a proiectului)

    Centrul Naţional de Management Programe  Componenta consorţiului TELEASIS

  • Coordonator de proiect:
          Institutul Naţional de Studii şi Cercetari pentru Comunicaţii - INSCC Bucureşti

  • Universitatea Politehnică din Timişoara - UPT
  • Universitatea din Piteşti - UPIT
  • Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi - UTI
  • Universitatea din Bucureşti - UBUC
  • QuickWeb Info, Bucureşti - QWI
  • Flamed Info Arges, Piteşti - FLMD

Activităţile şi responsabilităţile aferente fiecărui participant

INSCC (conducătorul de proiect): se ocupă de coordonarea şi administrarea întregului proiect, are contribuţii la studiul privind reţele NGN, are contribuţii la realizarea unităţii MITAS − smodul senzori medicali, smodul a/v, se implică în activităţile de experimentare a modelelor experimentale, participă la analiza rezultatelor experimentale, participă la elaborarea ghidului de implementare a serviciului de teleasistenţă, se implică în activităţi de diseminare, elaborează materialele necesare întocmirii rapoartelor de activitate, pentru fazele intermediare ale proiectului, cât şi pentru faza finală.

Partenerul 2 - UPT: organizează centrul de teleasistenţă Timişoara − partea tehnică, are contribuţii la realizarea aplicaţiilor software, participă la exeprimentările şi analiza rezultatelor experimentale, participă la elaborarea ghidului de implementare a serviciului de teleasistenţă, se implică în activităţi de diseminare, elaborează materialele necesare întocmirii rapoartelor de activitate pentru fazele intermediare ale proiectului, cât şi pentru faza finală.

Partenerul 3 - UPIT: organizează centrul de teleasistenţă Piteşti − partea tehnică, are contribuţii la realizarea unităţii MITAS − smodul a/v, PDA, participă la experimentările şi analiza rezultatelor experimentale, participă la elaborarea ghidului de implementare a serviciului de teleasistenţă, se implică în activităţi de diseminare, elaborează materialele necesare întocmirii rapoartelor de activitate, pentru fazele intermediare ale proiectului, cât şi pentru faza finală.

Partenerul 4 - UBUC: are contribuţii la realizarea bazei de date pentru centrul de teleasistenţă, participă la elaborarea ghidului de implementare a serviciului de teleasistenţă, participă la organizarea şi publicarea evenimentelor de diseminare, se implică în activităţi de diseminare, elaborează materialele necesare întocmirii rapoartelor de activitate, pentru fazele intermediare ale proiectului, cât şi pentru faza finală.

Partenerul 5 - UTI: are contribuţii la realizarea unităţii MITAS − smodul senzori mediu în tehnologie Bluetooth/Zigbee, participă la experimentările şi analiza rezultatelor experimentale, participă la elaborarea ghidului de implementare a serviciului de teleasistenţă, se implică în activităţi de diseminare, elaborează materialele necesare întocmirii rapoartelor de activitate, pentru fazele intermediare ale proiectului, cât şi pentru faza finală.

Partenerul 6 - QWI: are contribuţii la realizarea unităţii MITAS − smodul procesor central, elaborează şi întreţine pagina web a proiectului, participă la experimentările şi analiza rezultatelor experimentale participă la elaborarea ghidului de implementare a serviciului de teleasistenţă, se implică în activităţi de diseminare, elaborează materialele necesare întocmirii rapoartelor de activitate, pentru fazele intermediare ale proiectului, cât şi pentru faza finală.

Partenerul 7 - FLMD: organizează centrul de teleasistenţă Piteşti − partea medicală şi de asistenţă la domiciliu, are contribuţii la realizarea unităţii MITAS − smodul senzori medicali, participă la experimentările şi analiza rezultatelor experimentale, participă la elaborarea ghidului de implementare a serviciului de teleasistenţă, se implică în activităţi de diseminare, elaborează materialele necesare întocmirii rapoartelor de activitate, pentru fazele intermediare ale proiectului, cât şi pentru faza finală.