Rezumatul proiectului

Proiectul TELEASIS propune realizarea unui sistem care să permită teleasistenţa persoanelor în vârstă, la domiciliul acestora, atât din punct de vedere medical, cât şi din punct de vedere social.

Scopul realizării unui astfel de sistem este acela de a permite implementarea şi dezvoltarea şi în Romania, a serviciilor de asistenţă medicală şi socială a persoanelor în vârstă, la domiciliul acestora.
Dezvoltarea unei componente de teleasistenţă, în cadrul unui serviciu de asistenţă, conduce la optimizarea funcţionării acestuia, în sensul de a oferi servicii personalizate funcţie de anumite condiţii şi cerinţe concrete - oferite de latura de telemonitorizare, optimizarea costurilor aferente prin implicarea focalizată a personalului medical sau de asistenţă socială, prin optimizarea tratamentului unor boli cronice, precum şi la creşterea operaţiilor de ingrijire la domiciliu. Pe de altă parte, se poate satisface cerinţa unor persoane în vârstă de a locui în propria locuinţă şi nu la azil, contribuind la prelungirea perioadei active prin implicarea acestora in activităţi zilnice de autoîngrijire, sub asistenţa distanta, precum şi la optimizarea managementului personalizat al modului de viaţă a persoanei teleasistate.
La realizarea sistemului se va lua în considerare utilizarea suportului oferit de reţele NGN (reţele de generaţia viitoare), care vor permite dezvoltarea unor astfel de aplicaţii. Proiectul se va finaliza cu un model experimental, pentru unitatea MITAS şi Centrul dispecerat de teleasistenţă, un sistem pilot pentru a experimenta soluţiile propuse şi un ghid cu informaţiile necesare pentru a implementa şi dezvolta un astfel de sistem. Pentru realizarea proiectului s-a format un consorţiu: un institut de cercetare din domeniul comunicaţiilor, patru universităţi pentru aplicaţii hardware şi software, trei IMM-uri cu componenta de cercetare/dezvoltare în activitatea lor, precum şi personal medical şi de asistenţă socială. Beneficiarii principali sunt persoanele de peste 60 de ani care îşi doresc o viaţă decentă în ultima perioadă de viaţă, în mediul în care locuiesc, în condiţiile în care li se poate oferi o asistenţă medicală şi socială de specialitate care să contribuie la un anumit nivel de viaţă.


Obiective generale

 • Componenta hardware, ce constă în realizarea unui modul individualizat de teleasistenţă - MITAS, ca interfaţă pentru dispozitive medicale sau senzori de mediu utilizaţi pentru telemonitorizare, interfaţă cu suportul de comunicaţii, internet, reţele fixe sau mobile, interfaţă pentru livrarea informaţiei către beneficiar pe suport PC sau PDA sau TV.
 • Componenta software, ce constă în realizarea aplicaţiilor software necesare pentru desfăşurarea activităţii, la nivel de sistem, de către personalul de asistenţă şi/sau medical, aplicaţiile dedicate persoanei teleasistate, pentru îndrumare, informare, implicare într-o activitate specifică. Se va realiza şi o bază de date cu informaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii de teleasistenţă.
 • Componenta de sistem, ce constă în realizarea unui sistem compus din module MITAS (Modul de Interfaţa pentru TeleASistenţă), un centru dispecerat de teleasistenţă (call center), conectat la centre de asistenţă medicală sau socială. De asemenea, sistemul va permite persoanelor teleasistate să comunice, audio şi/sau video cu alte persoane din reţea, pe suportul dedicat sistemului.
 • Componenta de conţinut, adică implementarea informaţiilor specifice pentru dezvoltarea unui program individualizat pentru fiecare utilizator.


Rezultate estimate

 1. model experimental, pentru unitatea MITAS;
 2. model experimental pentru Centrul de teleasistenţă;
 3. model de reţea de teleasistenţă pentru experimentarea soluţiilor hardware şi software propuse;
 4. bază de date la nivelul centrului de teleasistenţă;
 5. aplicaţii software personalizate pentru desfăşurarea activităţii în reţeaua de teleasistenţă;
 6. aplicaţiile software dedicate persoanei teleasistate, pentru îndrumare, informare, implicare într-o activitate specifică;
 7. model de servicii de teleasistenţă;
 8. ghid cu informaţiile pentru implementarea şi dezvoltarea serviciilor de teleasistenţă la domiciliu a persoanelor în vârstă;
 9. pagina web dedicată proiectului; articole, publicate în reviste de specialitate;
 10. comunicări susţinute la conferinţe naţionale şi internaţionale; organizarea unui workshop având ca temă implementarea serviciilor de teleasistenţă;
 11. CD de prezentare